ATELIÉR N°90

KONTAKT:

Radnická 14, 602 00 Brno, tel. 606 766 102, 603 223 974

e-mail:[email protected] , http://www.a90.cz

PROFIL

ATELIÉR N°90 VÁM NABÍZÍ:


ZAMĚŘENÍ POZEMKU


ZAMĚŘENÍ STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU


VYPRACOVÁNÍ STUDIE


PROJEKT PRO VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ


REALIZAČNÍ PROJEKT VČETMĚ VŠECH PROFESÍ


DOKUMENTACI PRO VÝBĚR DODAVATELE STAVBYINŽENÝRSKOU ČINNOST:   


- AUTORSKÝ DOZOR


- TECHNICKÝ DOZOR INVESTORA


- ZAJIŠTĚNÍ VYDÁNÍ STAVEBNÍHO POVOLENÍ


- ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE STAVBY


- SPOLUPRÁCE PŘI KOLAUDAČNÍM ŘÍZENÍVYPRACOVÁNÍ STUDIE INTERIÉRU


VYPRACOVÁNÍ REALIZAČNÍHO PROJEKTU INTERIÉRU


REALIZACE INTERIÉRU


PASPORT BYTOVÝCH DOMŮ