ATELIÉR N°90

AAUTORIZOVANÁ ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ ATELIÉR N°90

    VZNIKLA V ROCE 1990 JAKO VOLNÉ SDRUŽENÍ

  ARCHITEKTŮ, VÝTVARNÍKŮ A INŽENÝRŮ

KONTAKT:

Radnická 14, 602 00 Brno, tel. 606 766 102, 603 223 974

e-mail:[email protected] , http://www.a90.cz

STUDIE

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

STAVEBNÍ POVOLENÍ

REALIZAČNÍ PROJEKT

PROJEKT INTERIÉRU

REALIZACE INTERIÉRU

PASPORT BYTOVÝCH DOMŮ